ผู้จัดการฝ่ายขายและทีมงาน แสดงความยินดีเปิดร้านใหม่ลูกค้า

nudtakid1

nudtakid2

nudtakid3

nudtakid4

nudtakid5

nudtakid6