พนักงานเข้าร่วมฟังสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงาน บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมทางเลือกการลงทุนและการแก้ไข พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2559  ณ. บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัด

Pic-อบรมกองทุน