อบรม Safety passport รุ่น 12 วันที่ 17-8-59

Safety passport 12_002