พิธีมอบรางวัล Safety award Tesco 2560

Tesco Lotus มอบรางวัลสำคัญ Safety award Tesco 2560 ให้กับบริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด จากการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero accident)