งานแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อความสามัคคี ครั้งที่1/2560

งานแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อความสามัคคี ครั้งที่1/2560
วันเสาร์ที่ 23 กย. 60  เวลา 9.00-14.00น.
ณ Blu-O Rhythm & Bowl  @ Maga Bangna