ถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ.(ไทยแลนด์) จำกัด

13 ตุลาคม 2560