บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมงาน Panasonic Family rally 2018 Season 2

กิจกรรมแรลลี่ และมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น ประกวดทรีมหน้ากาก “ ทรีมซุปตาร์ปาตี้หน้ากาก” ซึ่มมีผู้ได้รับรางวัลแต่งกายและหน้ากากเข้าทรีมงานที่สุดคือ คุณอมรภัคร ใช้ศรีทอง และคุณสมโภชน์ ไชยปัญญา