โปรโมชั่น

เครื่องทำน้ำแข็ง

*ราคารวม VAT และค่าขนส่งในกรุงเทพฯ รับประกันสินค้า 1 ปี

sim-s140xn-promo

SIM-S140XN

ขนาด ก x ล x ส (มม.) 905 x 599 x 1,450
ผลิตน้ำแข็งได้ 140 กิโลกรัมต่อวัน
ใช้ไฟฟ้า three-phase 380V (ราคารวมหม้อแปลง)


 

ตู้แช่สเตนเลส

*ราคารวม VAT และค่าขนส่งในกรุงเทพฯ รับประกันสินค้า 1 ปี

srf-fc681ne-promo

SRF-FC681NE

ขนาด ก x ล x ส (มม.) 620 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -20 ถึง -10°c
ใช้ไฟฟ้า single-phase 220V

srf-fc781ne-promo

SRF-FC781NE

ขนาด ก x ล x ส (มม.) 745 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -20 ถึง -10°c
ใช้ไฟฟ้า single-phase 220V

srr-fc681ne-promo

SRR-FC681NE

ขนาด ก x ล x ส (มม.) 620 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -4 ถึง 10°c
ใช้ไฟฟ้า single-phase 220V

srr-fc781ne-promo

SRR-FC781NE

ขนาด ก x ล x ส (มม.) 745 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -4 ถึง 10°c
ใช้ไฟฟ้า single-phase 220V

srr-fc1281ne-promo

SRR-FC1281NE

ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,210 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -4 ถึง 10°c
ใช้ไฟฟ้า single-phase 220V

srr-fc1581ne-promo

SRR-FC1581NE

ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,460 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -4 ถึง 10°c
ใช้ไฟฟ้า single-phase 220V

srr-fc1881ne-promo

SRR-FC1881NE

ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,800 x 800 x 2,000
ปรับอุณหภูมิได้ -4 ถึง 10°c
ใช้ไฟฟ้า single-phase 220V


 

ตู้แช่สเตนเลสแบบตั้งใต้เคาน์เตอร์

*ราคารวม VAT และค่าขนส่งในกรุงเทพฯ รับประกันสินค้า 1 ปี

suf-fc1271ne-promo

SUF-FC1271NE

ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,200 x 750 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -20 ถึง -10°c
ใช้ไฟฟ้า single-phase 220V

sur-fc1561ne-promo

SUR-FC1561NE

ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,500 x 600 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -4 ถึง 10°c
ใช้ไฟฟ้า single-phase 220V

sur-fc1861ne-promo

SUR-FC1861NE

ขนาด ก x ล x ส (มม.) 1,800 x 600 x 800
ปรับอุณหภูมิได้ -4 ถึง 10°c
ใช้ไฟฟ้า single-phase 220V